Spolupráce SD sped a KSH-data

Rádi bychom Vás informovali o rozšíření obchodního partnerství mezi společnostmi SD Sped a KSH-Data.

SD sped a KSH-Data znají reálné potřeby dopravců


Doprava 4K

 • Komplexní informační systém pro logistiku
 • Dispečerská plachta
 • Agenda vlastních vozidel
 • Automatické oznamování událostí
 • Automatické úlohy
 • Více než 25 let v oblasti logistického software
 • Široká nabídka vazeb na okolní systémy
 • Mobilní aplikace
 • Odborná podpora uživatelům systému
 • Praxí ověřený systém, více než 500 instalací v ČR i SR
 • Neustálý vývoj systému

Výhody spolupráce SD sped a KSH-Data

VÝHODA 1

Zkušenosti s více dopravními programy napříč odvětvím.
 
VÝHODA 2

Znalost reálných potřeb dopravců a speditérů.
 
VÝHODA 3

Kvalifikovaný odhad reálných úspor po nasazení D4K.
 

Pár slov o firmě KSH-Data

Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku společnosti jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software, zakázkovým software, prodejem hardware a poskytováním různých služeb z oblasti výpočetní techniky. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a naopak jsme posílili vývojové kapacity. V této době jsme se aktivně zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se postupně stal známým a významným systémem v této kategorii produktů na našem trhu (prodány stovky instalací).

Cenné zkušenosti jsme uplatnili při vývoji generačního nástupce systému Doprava 3K. Tímto systémem nabízíme výkonné a moderní řešení pro střední i velké společnosti z oblasti autodopravy, spedice, zasilatelství, skladování, logistiky a oblasti opravárenství vlastních i cizích vozidel (autoservisy). Menším společnostem nabízíme jednodušší a levnější variantu systému Doprava 3K verzi Lite.

V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu - Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Současně s dodávkami informačních systémů zákazníkovi poskytujeme komplexní technickou podporu, a to nejen při zavedení systému do praxe, ale i během celého období po zavedení systému do rutinního provozu (školení, konzultace, implementace).

Další informace o Dopravě D4K najdete na stránkách KSH-Data:

www.kshdata.cz