Rozšíření obchodního partnerství s KSH-Data

Rozšíření obchodního partnerství s KSH-Data
10.05. 2023

Rozšíření obchodního partnerství s KSH-Data

Rádi bychom Vás informovali o rozšíření obchodního partnerství mezi společnostmi KSH-Data a SD Sped. 
Naše společnost využívá a testuje program Doprava 3K/4K již více než 10let a tím se nemalou měrou podílíme na jeho vývoji.